Verwachte start bouw Natuurlijk WonenGoed nieuws voor Natuurlijk Wonen 's-Gravenzande!

Medio december 2019 is voldaan aan de opschortende voorwaarden:
- 70% van de woningen is verkocht. Inmiddels is meer dan 80% van de woningen verkocht!
- De omgevingsvergunning voor de bouw is media december 2019 onherroepelijk verklaard;
- Er is planacceptatie afgegeven door Woningborg;
- De grond is in bouwrijpe staat.

Dit betekent: groen licht om te bouwen!
Naar verwachting start de bouw van de 53 woningen in maart 2020 met het grondwerk.