BIM: het nieuwe 3D-bouwenWat is BIM?

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Modelleren/management. Eigenlijk is het een verzamelterm voor alles wat in de bouw- en infrasector te maken heeft met 3D-georiënteerde projecten en werkwijze. BIM doet een poging om de maakbaarheid van tekeningen te vergroten door iets te doen wat je niet kunt met 2D-tekeningen, namelijk door het eerst op de computer te ‘bouwen’.

In dit proces komen in de ontwerpfase zaken aan het licht, waar men anders pas in de werkvoorbereiding of op de bouwplaats tegenaan zou lopen. De informatie komt zo veel mogelijk uit één BIM-model. Vanaf het ontwerpfase worden de 3D-modellen al ingezet om tot beter maakbare ontwerpen te komen, wat voor grote voordelen kan zorgen in de prijsvorming, voorbereiding en uitvoering van het project. Mits BIM goed wordt ingezet, kan het zich vertalen tot een beter rendement van een project.


Hoe zetten wij bij Van Mierlo BIM in?

Bij Van Mierlo werken wij sinds 2014 met BIM. In het eerste stadium hebben we de ‘standaard’ rijwoningen en twee-onder-één kap woningen omgezet naar 3D-modellen. Uit deze 3D modellen hebben we vrijwel al het (2D)tekenwerk genereerd, wat het tekenwerk consistenter heeft gemaakt. ​

De afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met opdrachtgevers en vanuit de projecten van onze eigen ontwikkelafdeling, de modellen naar een hoger niveau getild en verrijkt met meer informatie. We kunnen opdrachtgevers zelfs een ontzorgpakket aanbieden, waarbij wij in het voortraject veel mogen bepalen; zaken die je in een bestek of Technische omschrijving kunt vinden zijn nu op elementenniveau aan de gemodelleerde bouwdelen gekoppeld. Dit stelt ons in staat om echt te ‘BIM-men’ en de modellen nu kunnen toetsen op kwaliteit en maakbaarheid.

Inmiddels is op de meeste afdelingen BIM-kennis aanwezig. Zo wordt er steeds vaker uit een BIM-model gecalculeerd. Om dit proces goed te laten aansluiten op onze ketenpartners, is een integrale benadering vereist. Daarom hebben wij verregaande afspraken gemaakt met een aantal van onze partners.


BIM richting de toekomst

Wist je dat vandaag de dag vrijwel alle (in ontwikkeling zijnde) projecten bij Van Mierlo in BIM zijn opgezet? Dit maakt van BIM geen trend, maar een nieuwe realiteit.

De komende periode proberen wij er onder andere voor te zorgen dat het werken met BIM meer gemeengoed wordt binnen Van Mierlo. Werken met BIM lijkt soms ingewikkeld of eng, maar brengt juist meer inzicht, omdat het je een extra bril geeft om naar projecten te kijken.  We hebben als Van Mierlo reeds bewezen dat we met 3D kunnen omgaan, want buiten bouwen we al ruim 90 jaar in 3D!

Onderstaande afbeelding geeft goed weer waarom BIM voordelig kan uitpakken, rekening houdend met het verloop van informatie en de mate van beïnvloeding wanneer de projectfases vorderen. De oranje ‘golf’ staat voor de mate van tijd en energie in de betreffende fase, die men in een project moet stoppen om BIM te laten slagen, waarbij grijs de golf is die traditioneel bekend is voor bouwend Nederland.​Bekijk ook eens de infographic over BIM.


Infographic BIM het nieuwe bouwen.pdf Infographic BIM het nieuwe bouwen